Prædikater
Kåringsgrader

For alle frieser heste i verden er det de samme regler som gælder. Alle heste er registreret under moderforbundet KFPS i Holland.

Alle frieserheste er bedømt af dommere udsendt fra KFPS.

 • Ejer af hesten skal være medlem af både KFPS & DFF for at deltage til kåringer & rideprøver. Alle tidligere udestående med både KFPS & DFF skal være afregnet inden deltagelse.
 • Generelt kan alle KFPS-registrerede frieser heste deltage til kåring.
 • Medbring altid pas, stamtavle og/eller følpapir.
 • Hesten skal være vaccineret efter gældende regler.  Se de gældende vaccinationsregler på Dansk Ride Forbund’s hjemmeside
 • Ordinære Kåringer i DK
 • Heste kan kun stilles til en ordinær kåring én gang om året (ellers henvises til Herkeuring.

Følgende prædikater kan opnår af Frieser heste

Ster

Prædikat

En hoppe kan kåres STER,

hvis den er minimum 156 cm i stg og opnår minimum en 2. præmie til kåring. Hingste og vallakker skal være 158 cm i stang for at blive STER. Hopper/vallakker kan ligeledes kåres foreløbig Ster, hvis dommerne er i tvivl om hestens gangarter og derved ønsker at se hesten tage enten IBOP eller ABFP-test for at blive STER.

KROON

Prædikat

Foreløbig Kroon kan opnås

til kåring, hvis hoppen er kåret 1. præmie ster og er minimum 158 i stg. Derefter skal en IBOP eller ABFP-test gennemføres med minimum 77 point for at blive endelig Kroon. Man kan også vælge at gå Sportvejen. Dvs at bestå Sportprædikatet, som kræver, at man kan ride 5 x LA6 til minimum 60%.

MODEL

Prædikat

Model-prædikatet kan opnås

Hvis hoppen er kåret 1. præmie Ster eller Kroon. Ligeledes skal hun være minimum 160 cm i stg, minimum 7 år gammel og ha’ fået minimum 1 føl. Derefter skal en IBOP eller ABFP-test ride- eller køreprøve gennemføres med minimum 77 point for at blive endelig Model. Man kan også vælge at gå Sports-vejen. Dvs at bestå Sportprædikatet, som kræver, at man kan ride 5 x LA6 til minimum 60%.

PREFERENT

Prædikat

Preferent-prædikatet opnår hoppen når

den som har fået minimum 4 afkom, som efterfølgende er blevet enten kåret Ster, Kroon, Model eller Preferent …. og/eller hvis et afkom er blevet godkendt som stambogsført som stb. avlshingst. Der findes stb-hopper, som har opnået at blive preferent.

PRESTITIAT

Prædikat

Prestitiat opnås hvis

 afkommet viser sig at være gode sportsheste og har opnået resultater indenfor sporten. En hoppe bliver Prestitiat hvis min. 3 af hoppens afkom er kåret Sport.

SPORT

Prædikat

Sport kan opnåes

hvis Frieseren har opnået resultater indenfor enten køre- eller ridesport. I Danmark kan man opnå at få Sport-prædikatet indenfor dressur og dressurkørsel. Der kræves minimun 5 placeringer over 60 % i LA6 på distriktsplan og ved minimum 3 forskellige dommere. For dressurkørsel skal der køres i svær klasse ( klubplan godtages) 5 gange til minimum 60%.

SPORTELITE

Prædikat

Sport-elite kan opnåes på to måder :

Der rides Prix sgt. George eller højere – 5 gange til minimum 60 %
Eller hesten opnår Sports-prædikat i både ridedressur, show-kørsel og køredressur..

Der er ENDNU ingen heste i Danmark, der har opnået dette prædikat.

KFPS

 “Het Friese Paarden Stamboek (FPS)”, som samtidig står for stambogsføringen. Frieserhestene bliver alle bedømt af dommere udsendt fra KFPS i Holland.

Kårings muligheder

Føl

Alle frieserføl har mulighed for at blive bedømt og chippet til kåring. De bliver optaget i følbog (veulenboek/vb – gule og grønne farver).  På stamtavlen vil der efterfølgende stå årstal og præmiering fra kåringen.

 

3 års

De kan fra de er 3 år gamle stilles til stambogs-kåring. At blive optaget i stambog kræver for hopper et stangmål på 154 cm og 158 cm. for hingste. Der føres også stambog for vallakker og de skal være mindst 156 cm.

Hopper

En hoppe kan kåres ster, hvis den opnår 2. præmie til kåring og samtidig er min. 156 cm. i stang. Stambogshopper med en 3. præmie kan også igennem en IBOP ride- eller køreprøve blive ster, men det vil man få at vide til kåringen, hvis dommerne mener, der er en mulighed.

Vallakker

Vallakker føres også i stambog og kan samtidig også blive kåret Ster og give point til moderen. Dette foregår ved deltagelse i kåring.

Hingste

Hingste(som ikke er avlsgodkendte – vb-hengsten) kan blive Sterkåret, men forbliver i følbogen (vb), da hingstestambogen kun er forbeholdt avlsgodkendte hingste. De avls-hingste, som avler rigtig godt og samtidig har minimum 4 avlsgodkendte hingsteafkom, kan også kåres preferent. Vil du vide mere om avlsgodkendte hingste eller avl i det hele taget, så tag kontakt til Dansk Frieser Forbund.

For hingste er 70 dages Performance Test (Central Examination) en nøgleingrediens i godkendelsen af hingste.

IBOP

IBOP/ABFP test – Nyt for 2020:

Sammen med inspektioner er egnethedsprøver (ABFP & IBOPS) et vigtigt valgværktøj.

 For hopper er resultaterne i ABFP og IBOP medvirkende faktorer til tildeling af prædikater som ovenfor beskrevet.
Endvidere tilføjes resultaterne af egnethedsprøver til hestens prædikat og stamtavle på følgende måde:

• 73 til og med 76.5: A
• 77 til og med 81.5: AA
• 82 og opefter: AAA


Regler for IBOP

Chipning

Alle frieserføl kan blive chippet til kåring. Nogle vælger kun at chipe føllet hjemme.

Vil du vide mere om hjemmechipning, tag da kontakt til Dansk Frieser Forbund.

ABFP

ABFP test og forklaring
Formålet med ABFP-testen er at fremvise hesten på en objektiv måde og derigennem få vurderet dens egnethed som dressur og / eller kørsel.

 

FAQ om kåring >> klik på + for at læse mere under hvert punkt

Kort om Prædikaterne

Når hopper fylder 3 år kan de kåres i stambog/stb m/ 3p eller uden præmie. De bedre hopper som opnår 1p eller 2p kåres stb Ster. De allerbedste 1p ster hopper kan kåres Kroon eller foreløbig kroon. For at opnå den endelige kroon-titel skal hesten opnå minimum 77 point til en IBOP eller til en ABFP-test. Eller ved at opnå Sportsprædikatet. De aller allerbedste hopper kan yderligere opnå at blive kåret Model. Dette kræver som ved Kroon-titlen en 1p & et Sportsprædikat eller IBOP/ABFP-test på minimum 77 point. Derudover skal hoppen være minimum 7 år gammel og ha’ fået minumum 1 føl.

Minimum stangmål:

154 cm for stambogshopper (stb)

156 cm for sterhopper (stb Ster)

158 cm for kroonhopper (stb Kroon)

160 cm for modelhopper (stb Model)

156 cm for vallak-bogen (Rb)

158 cm for ster vallak-bogen (Rb Ster)

158 cm for ster følbogs-hingste (Vb Ster)

Ellers se mere info om kåringsprædikaterne under Avl/Prædikater: https://www.danskfrieserforbund.dk/prdikater

Racebedømmelse

Derved bedømmes alle heste for Racetype, Bygning, Benkvalitet, Skridt og Trav . Efterhånden som føllene stadig vokser, vil bedømmelsen af Benstilling / Benkvalitet hovedsageligt fokusere på korrekthed af forben (ekstreme toeing-out og toeing-in), korrekthed af bagben (ekstremt rette eller krumme bagben) og om benene er ”tørre”.

Føl

Føl skal som hovedregel være minimum 6 uger for at deltage til kåring.

Føl må max være 6 måneder, så skal de være chippet+ registreret hos KFPS. Og dette skal ske mens de stadig er ved moders side.

Deltager man til følkåring, bliver føllet automatisk chippet på kåringspladsen.

Føl/heste ældre end 6 måneder, der ikke er chippet og registreret hos KFPS, kræver en dna-test (hårprøve) af føllet & føllet’s mor. Hårprøven skal være udtaget og underskrevet/stemplet af en dyrlæge.

Hingste kan kun opnå præmiering som føl. 1-års og ældre hingste kan ikke opnå en præmiering.

 

Da dommerne har haft svært ved at vurdere skridt på løse føl, har man valgt at føl fremover skal vises for hånd i skridt (som de voksne heste). De fremvises fortsat løse i bedømmelsen af trav. Så det vil være en god idé at øve føllene hjemmefra i fremvisning for hånd i skridt.

Bedømmelsen af ”udvikling” vil bortfalde. Istedet vil føllene blive bedømt for ”Benkvalitet / Benstilling” (ligesom de voksne heste).

Dobbelt score for bevægelse. Bedømmelsen af føllenes skridt og trav vil (som hos de voksne heste) blive talt dobbelt sammenlignet med scoringerne af eksteriør (type, bygning, ben) lige.

 
Hopper på 3 år og derover

Hopper på 3 år og derover stilles til reel kåring. Dvs at de kan kåres op i stambogen/stb, stb Ster, stb Kroon eller stb Model. Hopper på 2 år og derunder bliver ”kun” præmieret.

Er en hest kåret stb, ster, kroon eller model, og den stilles til kåring igen, kan den ikke miste sit prædikat til en ordinær kåring. Stb hopper kan dog opnå en lavere præmiering til en efterfølgende kåring. I forhold til kåring af ster og kroon hopper, er der i 2014 lavet nye regler. Stiller man dem kan hoppen enten opnå en 1. præmie og derved blive inviteret til Central Kåring ELLER ikke opnå en præminering. Dvs hestens præmieringsstatus efterfølgende er den præmiering som hesten fik ved foregående kåring. Altså kan en 1p ster eller 1p kroon hoppe fremover ikke miste sin 1. præmie og blive kåret ned til en 2. præmie til efterfølgende kåringer. Der er dog én undtagelse; hvis en hest stilles til herkeuring (se nedenfor), bliver den ordinære kåring annulleret, og det er derved herkeuringen, som er den gældende kåring. Exempel: en hoppe kåres 2p ster. Man vælger at stille den til herkeuring for at håbe på en 1p ster. Til herkeuringen bliver den dog kun kåret 3p stb. Hvilket vil sige, at den her mister sin ster-titel og er nu “kun” optaget i stb.

Central Kåring i Holland

Foregår i september.

Alle hopper, føl & vallakker, som har opnået en 1. præmie til en ordinær kåring, kan tages med til den årlige Centralkåring i Holland.

Dog er der en undtagelse af deltagelse for hopper kåret udenfor NL. Hvis en hoppe har været stillet til en besigtigelse til en ordinær kåring for at opnå enten (foreløbig) Kroon eller Model prædikatet, og dette ikke er opnået, kan hesten ikke deltage til CK. Har hoppen derimod opnået at blive (foreløbig) Kroon eller Model, kan den deltage til CK på lige fod med alle andre hopper.

Der er stor præstige i at deltage til Centralkåringen, da det er for de bedst kårede hopper, vallakker & føl det pågældende år.

Tilmelding sker direkte til KFPS (ellers spørg DFF)

Hingste Kåring

Hingstekåring for Friesere er en oplevelse – det foregår i januar i Holland ved Leeuwarden og forløber over en 2-3 dage med shows, fremvisninger, udstyrsmarked og aftens arrangementer. Der kan bookes borde med servering og man kan være almindelig tilskuere – se mere på KFPS web og vær hurtig med tilmelding hvis du vil have plads.

Til den årlige hingstekåring deltager alle de avlsgodkendte KFPS stambogs hingste. De fremvises og bliver oprangeret samt her kåres året’s Overall Champion blandt alle de avlsgodkendte hingste.

Til hingstekåringen deltager ligeledes de unge hingste, som er gået videre fra 1. forbesigtigelse i december. Her foregår 2. og 3. forbesigtigelse af de unge kandidater for en evt fremtidig karrierer som avlsgodkendt hingst. Ud af de omkring 3-400 unge hingste, som deltog i den første runde, går omkring 20 hingste normaltvis videre til 70-dags-testen.

Herkeuring/omkåring

Man kan tage hesten til herkeuring/omkåring, hvis man f.eks. mener, at bedømmelsen til en kåring ikke var fair eller hvis hesten f.eks. fejlede noget på dagen.

Herkeuring skal tilmeldes SENEST 7 dage efter den ordinære kåring. Tilmelding sker til DFF. Hvis man ønsker omkåring i DK, sker dette til den næstkommende kåring (samme år). Hvis man ønsker omkåring i Holland, er dette ved den næstkommende Herkeuring i NL (spørg DFF).

Prisen for herkeuring er noget dyrere end en alm kåring. Se priserne længere nede.

Hvis hesten bliver kåret op (ex fra stb til ster) til omkåringen/herkeuringen, koster det ikke noget til kfps og man får kåringspengene tilbage fra DFF. Dog betales bokspengene ikke tilbage.

Præmiering/points givning

Præmiering er afhængig af den samlede score opnået inden for de fem karakteristika:

1st premium: type + konformation + benstilling + 2x skridt + 2x trav ≥ 50 point

2nd premium: type + konformation + benstilling + 2x skridt + 2x trav ≥ 46 og < 50 point

3rd premium: type + konformation + benstilling + 2x skridt + 2x trav ≥ 40 og < 46 point

No premium: type + konformation + benstilling + 2x skridt + 2x trav < 40 point eller hvis en (eller flere) af de fem karakteristika ligger på 4, eller hvis to (eller flere) egenskaber ligger på 5.

Regler / sko og sygdom

Heste fra 2 år og opefter kan/må bære sko til kåring. 1-års kan afvises på kåringsdagen, hvis de bærer sko. Sko skal være standardsko og må max være 8 mm tykke.

Bliver en hest syg op til eller på kåringsdagen, kan man vælge at trække hesten fra den pågældende kåring og man har herefter mulighed for, at bedømmelsen af hesten overgår til årets næste kåring (kontakt DFF herom). DFF har ret til at bede om evt fremvisning af dyrlægeerklæring.

Hesten skal bære katalognummer på begge sider af trensen.

Priser

Priserne til DFF kan variere fra år til år. Men de ligger som regel omkring 400 dkk pr hest for kåringer og rideprøver. Derudover kommer betaling for boks på kåringsdagen, samt evt boks dagen før kåring/rideprøve.

KFPS vil efter kåringen opkræve et kåringsgebyr, som vil blive tilsendt pr post – eller medlemmer kan selv logge sig på KFPS’s side og finde faktura’en under “Mit KFPS”. Dette gebyr er for selve bedømmelsen samt de administrative omkostninger, der er for KFPS i forbindelse med ændret registrering af hesten i stambogen og fremstilling af ny stamtavle etc. Dette gælder også for IBOP og Gangarts Championat.

Hesten skal bære katalognummer på begge sider af trensen.

Historiske Championater

Danske Champions fra år 2005 – 2018:

Kåring Øst 2018

CHAMPION – Lisanne v.d. Olde Mette Moate (Norbert x Teunis), 1p Model, f. 2011
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

Reserve CHAMPION – Zita v.d. Olde Mette Moate (Hessel x Doaitsen), 1p Ster, f. 2015
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Isabell (Jouwe x Sjouke), 2p Vb M, f. 2018
Avler/ejer: Karl Nielsen

Reserve UNG CHAMPION – Fenna fan Arsland (Julius x Doaitsen), 2p Vb M, f. 2017
Avler/ejer: Christina Arsland

Kåring 2017

CHAMPION – Tinne van de Bist (Tsjalle x Haitse), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2014
Avler: L. van Olmen, NL
Ejer: H.J. Oosterhof

Reserve CHAMPION – Victoria af Fynbo (Jisse x Onne), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2014
Avler/ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Fanny Ellemose (Markus x Jasper), 1p Vb M, f. 2017
Avler/ejer: H & J Jørgensen

Reserve UNG CHAMPION – Anke fan Hyllested Østergaard (Thorben x Bente), 1p Vb M, f. 2016
Avler/ejer: H.J. Oosterhof

Kåring Vest 2016

CHAMPION – Dryske fan Færch (Andries x Brandus), 1p KFPS Model, f. 2009
Avler/ejer: Malene Færch

Reserve CHAMPION – Mary af Fynbo (Uldrik x Nanning), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2012
Avler/ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Tjarda f.Hyllested-Østergaard (Norbert x Wierd), 1p Vb M, f. 2014
Avler/ejer: H.J. Oosterhof

Reserve UNG CHAMPION – Tinne van de Bist (Tsjalle x Haitse), 1p Vb M, f. 2014
Avler: L. van Olmen, NL
Ejer: H.J. Oosterhof

Kåring Øst 2016

CHAMPION – Sjoeke van Ravenswoud (Wimer x Anton), 1p Ster + Voorl. Kroon, f. 2013
Avler: O. v.d. Werff, NL
Ejer: Helle Fynbo

Reserve CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p KFPS Model, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Toscana Birkemose (Maurits x Tsjerk), 1p Vb M, f. 2014
Avler/ejer: Lisbet Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Ane fan de Adelvej (Jehannes x Harmen), 1p Vb H, f. 2016
Avler/ejer: Jaring de Groot

Kåring Vest 2015

CHAMPION – Noa fan Færch (Norbert x Melle), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2012
Avler/ejer: Christian Withen

Reserve CHAMPION – Lisanne v.d. Olde Mette Moate (Norbert x Teunis), 1p Kroon, f. 2011
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Priscilla af Sortemosegaard (Tsjalke x Olgert), 1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – William von Inger-Marienlund (Norbert x Tsjalke), 1p Vb H, f. 2015
Avler/ejer: Axel Månsson

Kåring Øst 2015

CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p KFPS Model, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve CHAMPION – Odewich v.d. Olde Mette Moate (Stendert x Onne), 2p Ster, f. 2012
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Vitesse U. (Tsjalle x Onne), 1p Vb M, f. 2014
Avler: Mette Ulsø
Ejer: Mette Ulsø & Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – Queen Shiela af Sortemosegaard (Tsjalle x Onne), 1p Vb M, f. 2013
Avler: Mrs. Ch. Kaae Westerled
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Vest 2014

CHAMPION – Hadewich Hyllested (Bente x Wierd), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2010
Avler/ejer: Dhr. H.J. Oosterhof, Suldrup

Reserve CHAMPION – Juffrouw fan ‘t Brillehof (Uldrik x Anton), 1p Ster, f. 2011
Avler: J.H.M.G. Wulms, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard & Line G. Sørensen

UNG CHAMPION – Priscilla af Sortemosegaard (Tsjalke x Olgert), 1p Vb M, f. 2013 Avler/ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – Toke fan Færch (Bartele x Andries), 1p Vb H, f. 2014
Avler/ejer: Malene Færch & Christian Withen

Kåring Øst 2014

CHAMPION – Lisanne v.d. Olde Mette Moate (Norbert x Teunis), 1p Ster, f. 2011
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

Reserve CHAMPION – Truus v/d Slothoeve (Arjen x Teunis), 1p Kroon, f. 2006
Avler: C.J. Breimer, NL
Ejer: Lisbet Schachtschabel

UNG CHAMPION – My Lady Birkemose (Jasper x Remmelt), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: Lisbet Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Priscilla Fleur fra Frieserstalden (Take x Jasper), 1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: A. en H. Hansen

Kåring Fyn 2014

CHAMPION – Earth Angel T.C.B. (Mewes x Sierk), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2009
Avler: Mevr. S. Slaviero, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve CHAMPION – Hannah Anne (Doaitsen x Rypke), 2p Ster, f. 2010
Avler: Mevr. N. van der Horst, NL
Ejer: Jane Kornerup

UNG CHAMPION – Tijmen fan Arsland (Felle x Doaitsen), 1p Vb H, f. 2014
Avler/ejer: Mevr. Ch. Arsland

Reserve UNG CHAMPION – Queen Shiela af Sortemosegaard (Tsjalle x Onne), 1p Vb M, f. 2013
Avler: Mrs. Ch. Kaae Westerled
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Vest 2013

CHAMPION – Dryske fan Færch (Andries x Brandus), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2009
Avler/ejer: Malene Færch

Reserve CHAMPION – Jotine van de Olde Mette Moate (Nanning x Olof), 1p Model + Sport, f. 2003
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Rixt S. (Felle x Ulbert),1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: K. v.d. Sluis

Reserve UNG CHAMPION – Marlje H.Z. (Tsjalle x Fetse), 2p Vb M, f. 2012
Avler: S.T. Hobma & A.F. Zijlstra, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Øst 2013

CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Kroon, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve CHAMPION – Bella af Abildgaard (Beart x Folkert), 1p Kroon, f. 2008
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

UNG CHAMPION – My Lady Birkemose (Jasper x Remmelt), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: Lisbet Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Pricilla Fleur fra Frieserstalden (Take x Jasper), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: A. & H. Hansen

Kåring Fyn 2013

CHAMPION – Yasmijn fan Odingastate (Doaitsen x Jelmer), 1p Ster, f. 2007
Avler: Mevr. H. Schram, NL
Ejer: Mevr. Ch. Arsland

Reserve CHAMPION – Famke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Ster, f. 2009
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Sif fan Færch (Olrik x Herman), 2p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: Malene Færch

Reserve UNG CHAMPION – Neeltje Rita (Loadewyk x Felle), 2p Vb M, f. 2012
Avler: Dhr. E. de Jong, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Vest 2012

CHAMPION – Echoes of Love T.C.B. (Olgert x Beart), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2009
Avler: F. Wemmenhove, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve CHAMPION – Odilia fan ‘e Suurdreed (Wierd x Oltman), 1p Kroon, f. 2004
Avler: A. de Vries, NL
Ejer: Dhr. H.j. Oosterhof

UNG CHAMPION – Kyra S.R. (Norbert x Teunis), 1p Vb M, f. 2011
Avler: Sj. Ruiter, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – Madonna v.d. All Black (Hinne x Jasper), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: Else Kirk Filsø

Kåring Øst 2012

CHAMPION – Earth Angel T.C.B. (Mewes x Sierk), 1p Ster, f. 2009
Avler: S. Slaviero, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve CHAMPION – Riaa A.B. (Jacob x Heinse), 1p Kroon + Sport, f. 2005
Avler: A. Kuipers-Brouwer, NL / Ejer: Stutteri Sortemosegaard

UNG CHAMPION – Maximus af Abildgaard (Wylster x Beart), 1p Vb H, f. 2012
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

Reserve UNG CHAMPION – Geartsje fan Fjildsicht (Norbert x Sape), 2p Vb M, f. 2010
Avler: G .Wijbenga, NL / Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Vest 2011

CHAMPION – Marijke af Stasevang (Beart x Anton), 1p Model, f. 2004
Avler: Stutteri Stasevang
Ejer: Mevr. M. Rasmussen

Reserve CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Famke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Vb M, f. 2009
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve UNG CHAMPION – Jasmin af Toftlund (Uldrik x Onne) 1p Vb M, f. 2011
Avler/ejer: Anette Bækman Kristiansen

Kåring Øst 2011

CHAMPION – Bella af Abildgaard (Beart x Folkert), 1p Ster, f. 2008
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

Reserve CHAMPION –
Avler/ejer:

UNG CHAMPION – Earth Angel T.C.B. (Mewes x Sierk), 1p Vb M, f. 2009
Avler: Mevr. S. Slaviero, NL
Ejer: H. Kværndrop

Reserve UNG CHAMPION – Jalte fra Frieserstalden (Doaitsen x Mintse), 1p Vb H, f. 2011
Avler/ejer: A. & H. Hansen

Kåring Vest 2010

CHAMPION – Neltsje F. (Jasper x Remmelt), 1p Ster, f. 2004
Avler: P.L. Folkertma, NL
Ejer: L. Schachtschabel

Reserve CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Ster, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Famke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Vb M, f. 2009
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve UNG CHAMPION – G-Star v/d. All Blacks (Ulke x Anton), 1p Vb H, f. 2010
Avler/ejer: Else Kirk Hansen

Kåring Øst 2010

CHAMPION – Tiemke af Abildgaard (Beart x Teunis), 1p Ster, f. 2006
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

Reserve CHAMPION – Zelina af Abildgaard (Tsjalke x Teunis), 1p Ster, f. 2007
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

UNG CHAMPION – Hector af Lien (Sake x Sape), 1p Vb H, f. 2010
Avler/ejer: Line Grundtvig-Sørensen

Reserve UNG CHAMPION – NON

Kåring Vest 2009

CHAMPION – Rixt S. (Doaitsen x Jacob), 1p Ster, f. 2005
Avler: R. Schoorstra, NL
Ejer: H. Fynbo

Reserve CHAMPION – Tamara Ellemose (Tsjalke x Thomas), 1p Ster, f. 2006
Avler/ejer: H. & J. Jørgensen

UNG CHAMPION – De Tiesto (Tietse x Folkert), 1p Vb H, f. 2009
Avler/ejer: Charlotte Korsholm Enevoldsen

Reserve UNG CHAMPION – Diaz af Rinske (Olrik x Beart), 1p Vb M, f. 2009
Avler/ejer: Mevr. M. Rasmussen

Kåring Øst 2009

CHAMPION – Lou-Kars fan Ass (Rik x Abe), 1p Rb Ster, f. 2003
Avler: Mevr. A. Diers-Schaefer, NL
Ejer: Fam. Fabriani

Reserve CHAMPION – Gerbrig S. (Folkert x Dirk), 1p Ster, f. 2002
Avler: H. Spoelstra, NL
Ejer: Stutteri Abildgaard

UNG CHAMPION – First Class Birkemose (Tsjerk x Jasper), 1p Vb M, f. 2009
Avler/ejer: L. Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Elite Birkemose (Harmen x Jochem), 1p Vb H, f. 2009
Avler/ejer: L. Schachtschabel

Kåring Vest 2008

CHAMPION – Rathilda Renske B. (Doaitsen x Anton), 1p Ster, f. 2005
Avler: M. Betten, NL
Ejer: Hanne Serritslev

Reserve CHAMPION – Maaike fan de Adelvej (Onne x Olof), 1p Ster, f. 2004
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Vb M, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve UNG CHAMPION –
Avler/ejer:

Kåring Øst 2008

CHAMPION – Suwert fãn der Byl (Doaitsen x Reyert), Vb Ster, f. 2005
Avler. HJ & O ven der Bijl
Ejer: Pernille Skytte Nilsson

Reserve CHAMPION – Marijke af Stasevang (Beart x Anton), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2004
Avler: Stutteri Stasevang
Ejer: Mevr. M. Rasmussen

UNG CHAMPION – Truus v/d Slothoeve (Arjen x Teunis), 1p Vb M, f. 2006
Avler: C.J. Breimer
Ejer: L. Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Atila Terplinggaard (Onne x Folkert), 1p Vb M, f. 2008
Avler/ejer: Mevr. S. Gregersen

Kåring Vest 2007

CHAMPION – Neltsje F. (Jasper x Remmelt), 1p Ster, f. 2004
Avler: P.L. Folkertma, NL
Ejer: L. Schachtschabel

Reserve CHAMPION – Maaike fan de Adelvej (Onne x Olof), 1p Ster, f. 2004
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Rinske fan de Litshoeve (Jasper x Tsjomme), 1p Vb M, f. 2005
Avler: P. de Meer
Ejer: Jonna Sørensen

Reserve UNG CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Vb M, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

Kåring Øst 2007

CHAMPION – Mille Fleur fra Frieserstalden (Mintse x Folkert), 1p Ster, f. 2004
Avler/ejer: A. & H. Hansen

Reserve CHAMPION – Irena B. vd Hiddemawei (Leffert x Hearke), 2p ster, f. 2002
Avler: Joh. Breeuwsma, NL
Ejer:

UNG CHAMPION – Yasmin (Tsjerk x Tetse), 1p Vb M, f. 2007
Avler/ejer: L.D. Hesselholt
Ejer:

Reserve UNG CHAMPION – Zefyr Terplinggaard (Ulbert x Maiko), 1p Vb H, f. 2007
Avler/ejer: S. Gregersen

Kåring Vest 2006

CHAMPION – Jolanda H (Herman x Reitse), 1p Ster, f. 2003
Avler: B.H. Hofman, NL
Ejer: Malene Færch

Reserve CHAMPION – Gerbrig fan Marksate (Tsjerk x Jacob), 1p Ster, f. 2002
Avler: B. Hofstee
Ejer: Ch. & M. Larsen

UNG CHAMPION – Thomas af Sjoeke (Wobke x Teake), 1p Vb H, f. 2006
Avler/ejer: M. Rasmussen

Reserve UNG CHAMPION – Vrouwe fan Nykro (Onne x Krist), 1p Vb M, f. 2006
Avler/ejer: Nykro, Tax-Meer I/S

Kåring Øst 2006

CHAMPION – Jetske uit Amen (Ulbert x Hearke), 2p Ster, f. 2003
Avler: A. Berkepies
Ejer:

Reserve CHAMPION – Laval Kongsted (Heinse x Olof), 2p Rb Ster, f. 2003
Avler/ejer: A. Nielsen

UNG CHAMPION – Thijs S. (Beart x Jochem), 1p Vb H, f. 2006
Avler/ejer: Stutteri Stasevang

Reserve UNG CHAMPION – Veronica af Stormarksgården (Teeuwis x Jillis), 1p Vb M, f. 2006
Avler/ejer: M. Larsen

Kåring 2005

CHAMPION – Wilmer (Brandus x Gaije), Vb Ster, f. 1999
Avler: H.J.B Oude Nijhuis
Ejer:

UNG CHAMPION – Neltsje F. (Jasper x Remmelt), 1p Vb M, f. 2004
Avler: P.L. Folkertma, NL
Ejer: L. Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Julianna af Toftlund (Onne x Tjitte), 1p Vb M, f. 2003
Avler/ejer: A. Bækman Kristiansen

Retningslinier

Stangmål

Hopper, Valakker & Hingste

Krav for friseren

154 cm for stambogshopper (stb)

156 cm for sterhopper (stb Ster)

158 cm for kroonhopper (stb Kroon)

160 cm for modelhopper (stb Model)

156 cm for vallak-bogen (Rb)

158 cm for ster vallak-bogen (Rb Ster)

158 cm for ster følbogs-hingste (Vb Ster)

Central Kåring

Hopper, Valakker & Føl

Foregår i Holland

Foregår i september.

Alle hopper, føl & vallakker, som har opnået en 1. præmie til en ordinær kåring, kan tages med til den årlige Centralkåring i Holland.

Dog er der en undtagelse af deltagelse for hopper kåret udenfor NL. Hvis en hoppe har været stillet til en besigtigelse til en ordinær kåring for at opnå enten (foreløbig) Kroon eller Model prædikatet, og dette ikke er opnået, kan hesten ikke deltage til CK. Har hoppen derimod opnået at blive (foreløbig) Kroon eller Model, kan den deltage til CK på lige fod med alle andre hopper.

Der er stor præstige i at deltage til Centralkåringen, da det er for de bedst kårede hopper, vallakker & føl det pågældende år.

Tilmelding sker direkte til KFPS (ellers spørg DFF)

Forbesigtelse

For unge hingste

Foregår i Holland

Forbesigtigelse af unge hingste i Holland

Foregår i den første uge i december.

Unge hingste fra 2 år og opefter kan deltage i 1. forbesigtigelse. De seneste år har omkring 3-400 meldt sig til denne kåring i NL for unge hingste med potentiale. De kan her blive kåret Vb Ster og hermed gå videre til 2. og 3. runde af forbesigtigelsen. Omkring 70-80 af hingstene går som regel videre. Efterfølgende skal de videregående hingste forelægge en sædprøve, røntgenbilleder & testikel-test. Hvis de består disse prøver har de mulighed for at gå videre til hingstekåringen i januar.

Hingstene kan blive kåret ster (Vb Ster) eller ikke ster. De bliver ikke premieret. For at blive kåret ster skal de være minimum 158 cm i stang.

Som nyt fra 2020 skal hingstene aflægge sædprøve medio maj.

Omkåring

Herkeuring

Foregår i Holland

Hengstekeuring / Hingstekåring i Holland

Foregår i januar

Til den årlige hingstekåring deltager alle de avlsgodkendte KFPS stambogs hingste. De fremvises og bliver oprangeret samt her kåres året’s Overall Champion blandt alle de avlsgodkendte hingste.

Til hingstekåringen deltager ligeledes de unge hingste, som er gået videre fra 1. forbesigtigelse i december. Her foregår 2. og 3. forbesigtigelse af de unge kandidater for en evt fremtidig karrierer som avlsgodkendt hingst. Ud af de omkring 3-400 unge hingste, som deltog i den første runde, går omkring 20 hingste normaltvis videre til 70-dags-testen.

Bliv medlem af Dansk Friserforbund

 • Tilmelding til kåring kræver

  At du er medlem som “Husstand”  pris 915,00/år

  Eller at du har et Alm Medlemskab – pris 700,00/år

  Husstand medlemskab giver 2 stemmer til generalforsamlingen.   Med dette medlemskab kan du deltage i kåringen, event, dyrskuer og andre aktiviteter under DFF. 
   
  Ved DFF alm. medlemskab har du en stemme til generalforsamlingen. Med dette medlemskab kan du stille din hest til kåring og deltage i Dansk Frieser Forbunds Event.

  Se mere om priser og tilmeld dig her

Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.