Prædikater / Kåringsgrader

For alle KFPS registrerede friesere, er det samme regelsæt der gælder til kåringer, og alle bedømmes ud fra de samme scoringspunkter, af et uddannet dommer team udsendt af KFPS.

Betingelser for tilmelding til kåringer:

 • Ejer af hesten skal være medlem af både KFPS & DFF for at deltage til kåringer & rideprøver. Almindelig- og Husstandsmedlemsskab hos DFF er inklusiv medlemskab af KFPS.
 • Alle tidligere udestående med både KFPS & DFF skal være afregnet inden deltagelse.
 • Medbring altid pas, stamtavle og/eller følpapir.
 • Hesten skal være vaccineret efter gældende regler.  Se de gældende vaccinationsregler på Dansk Ride Forbund’s hjemmeside
 • Heste kan kun stilles til en ordinær kåring én gang om året (ellers henvises til Herkeuring/Omkåring).Følgende prædikater kan opnår af Frieser heste

STER

Kåringsgrad

3 års og ældre hopper kan opnå STER prædikatet til en kåring, hvis de som minimum er 156 cm i stg. og opfylder kravene for minimum 2. præmie kåringsgrad.
Hingste og vallakker skal være minimum 158 cm i stg. for at blive kåret STER.

KROON

Kåringsgrad

Er en hoppe kåret 1. præmie STER og er minimum 158 i stg. kan hun stilles til en KROON kåring.
For at blive endegyldigt KROON, skal hun udover en optimal kåringen, gennemføre en IBOP eller ABFP-test med minimum 77 point.
Alternativt skal hoppen opnå et SPORTS prædikat i stedet for en IBOP eller ABFP.

MODEL

Kåringsgrad

Er en hoppe kåret 1. præmie STER eller KROON, er minimum 160 cm i stg., minimum 7 år gammel og har fået minimum 1 føl, kan hun stilles til en MODEL kåringen. 
Udover en optimal kåring skal hun gennemføre en IBOP eller ABFP-test med minimum 77 point.
Alternativt skal hoppen opnå et SPORTS prædikat i stedet for en IBOP eller ABFP.

PREFERENT

Prædikat

Hopper med minimum 4 afkom, der er kåret enten STER, KROON, MODEL eller PRFERENT eller et afkom der er godkendt som stb. avlshingst, modtager PREFERENT prædikatet.

Dette er altså ikke en kåringsgrad, men et prædikat opnået på afkoms præstationer. 

PRESTITIAT

Prædikat

Hopper med minimum 3 afkom, der viser sig at være gode sportsheste og har opnået enten SPORTS prædikatet, eller har gennemført en IBOP eller ABFP-test på minimum 75 point, modtager PRESTITIAT prædikatet.

Dette er altså ikke en kåringsgrad, men et prædikat opnået på afkoms præstationer. 

SPORT

Prædikat

Dette prædikat kan opnås indenfor dressur og dressurkørsel.
Der kræves minimun 5 placeringer over 60 % i LA6 på distriktsplan og ved minimum 3 forskellige dommere. For dressurkørsel skal der køres i svær klasse ( klubplan godtages) 5 gange til minimum 60%.

SPORTELITE

Prædikat

SPORTELITE prædikatet kræver at hesten rides i Prix sgt. George eller højere klasser – minimum 5 gange til minimum 60 %
Det kan også opnås, hvis hesten har et SPORTS-prædikat i både ridedressur, show-kørsel og køredressur.

Der er ENDNU ingen heste i Danmark, der har opnået dette prædikat.

Kårings muligheder

Føl

Føl fremvises i skridt for hånd, og herefter i fri trav.
Føl kan ved en kåring optages i følbogen (veulenboek/vb) med eller uden præmie.
Kåringen vil efterfølgende fremgå af føllets stamtavle med årstal og præmiering.

Ved ankomst til kåring, afleveres følpapirene og føllet bliver tjekket og chippet af en dyrlæge.
Der tages også DNA prøve, som sendes til KFPS efter kåringen.

Føl skal være chippe/registreret inden de bliver 6 måneder.
Det kan i få tilfælde derfor være nødvendigt, at få gjort inden kåringen af egen dyrlæge.

Føllet skal være mindst 6 uger gammelt på kåringsdagen.

3 års og ældre følbogs heste

3 års følbogs registrerede hopper og vallakker kan stilles til en stambogs-kåring.
For at blive optaget i stambogen skal hopper have et minimums stangmål på 154 cm, 156 cm for vallakker og 158 cm for hingste. 

Alle heste fremvises for hånd i både skridt og trav på trekantsbane.

Hesten kan optages i stambogen med og uden præmie.
Opnår hesten en 1. eller en 2. præmie optages den i stambogen med en STER kåringsgrad.

Se mere under punktet “STER” længere oppe.

Hopper

Hopper kan opnå følgende kåringsgrader, hvis kriterierne for den enkelte grad er opfyldt:

 • Følbog
 • Stambog 
 • STER
 • KROON
 • MODEL

Se mere under punkterne “STER”, “MODEL” og “KROON” længere oppe.

Vallakker

Vallakker kan opnå følgende kåringsgrader, hvis kriterierne for den enkelte grad er opfyldt:

 • Følbog
 • Stambog
 • STER

Se mere under punktet “STER” længere oppe.

Hingste

Hingste kan opnå en STER kåring, men forbliver i følbogen, da stambogen for hingste er forbeholdt avlsgodkendte hingste. 

Hingste kan stilles til almindelige kåringer i Danmark, men kan også stilles til en hingstekåring i Holland.

Se mere under punktet “Hingstekåring” længere nede.

IBOP & ABFP

Til hver kårings weekend i Danmark, er der mulighed for at ride eller kører en IBOP.

En IBOP kan bruges til at opnå en STER, KROON og/eller MODEL kåring.

KROON og MODEL kræver en IBOP på minimum 77 point.

Se mere om IBOP her.

ABFP er en test af hesten evne og anvendelighed.
Formålet med testen er at vurdere hestens talentet som sportshest.
Arbejdsvilje og adfærd er også en del af vurderingen.

ABFP-testen er primært beregnet til 3-5 års hopper, vallakker og hingste, således at egnetheden til dressur og/eller køresport kan estimeres så nøjagtigt som muligt i en ung alder.

En ABFP-test kan også bruges til at opnå STER, KROON eller MODEL kåring.

ABFP foregår i Holland.

Se mere om ABFP her.

Andre kåringsmuligheder:

Hingstekåringen

Hingstekåringen er en kæmpe oplevelse, der foregår i Holland hvert år i januar måned.

Her har man mulighed for at opleve de avlsgodkendte hingste, unge muligt fremtidige avlsgodkendte hingste, finaler i forskellige ride- og kører konkurrencer samt shows.

Det er et krav, at de avlsgodkendte hingste stilles til en kåring mindst 1 gang om året.
Dette for at sikre, at hingstene fortsat opfylder de kvaliteter der er krævet af dem.
De stilles derfor til en samlet kåring hvert år.

Central Kåring i Holland

Foregår i september hver år.

Alle hopper, føl & vallakker, som har opnået en 1. præmie til en ordinær kåring, kan stille til den årlige Central kåring i Holland.

Hvis en hoppe har været stillet til en kåring for at opnå KROON eller MODEL, men har modtaget en 1. præmie uden et af de 2 ovennævnte kåringsgrader, kan hesten ikke deltage til Central kåringen. 

Central kåringen er for de bedst kårede hopper, vallakker & føl det pågældende år.

Tilmelding sker direkte til KFPS (ellers spørg DFF).

Hingste selektions kåring

Hingste kan også stilles til den årlige hingsteselektions kåring.

Første runde af hingste selektionen i Holland foregår som oftest i november måned. Der stilles i gennemsnit 400 hingste til denne kåring.
Her Fremvises de først for hånd på fast/hård bund. 
Herefter vises de på blød bund i skridt for hånd, i fri trav og galop og til sidst i trav for hånd.

Ud af de ca. 400 stillede hingste går i gennemsnit 125 af dem videre til anden runde, og er kåret STER.

Anden runde afvikles til den store hingstekåring i januar måned i Holland.
Her fremvises de igen på blød bund.
Ud af de ca. 125 hingste, der blev sendt videre til denne runde, går der i gennemsnit kun 50 videre til Performance testen/70 dages testen.

70 dages Performance Test (Central Examination) en nøgleingrediens i godkendelsen af hingste.
Der er i gennemsnit 5 hingste om året, der avlsgodkendes efter denne test.

Herkeuring/omkåring

Herkeuring/omkåring er for heste, hvis bedømmelsen til en ordinær kåring ikke menes at være fair eller hvis hesten har fejlede noget på kåringsdagen, og derfor ikke kunne fremvise.

Herkeuring skal tilmeldes SENEST 7 dage efter den ordinære kåring.
Hvis man ønsker omkåring i Danmark, sker dette til den næstkommende kåring (samme år). Tilmelding gennem DFF.
Hvis man ønsker omkåring i Holland, er dette ved den næstkommende Herkeuring i Holland.

Prisen for herkeuring er noget dyrere end en ordinær kåring.
Se priserne længere nede.

Hvis hesten opnår en bedre kåring, eksemplevis fra stambog til STER ved en omkåringen/herkeuringen, refunderes betalingen for kåring.
Betaling for boks refunderes ikke.

Bedømmelse

Racebedømmelse / Liniærscoring

Alle heste kåres/bedømmes ud fra et lineært skema med i alt 30 punkter.
Heraf
25 karakteristika punkter (Breed expressions), som er et mere detaljeret overblik over hestens kvaliteter. 
Hos avlshopper kan de med fordel bruges til valg af den rette hingst, da de viser hvilke punkter/kvaliteter der gerne ses forbedret hos hoppen, og dermed vælge en hingst der har højere score på netop de punkter.

De sidste 5 punkter er scorepunkter (Racetype, Bygning, Benkvalitet, Skridt og Trav).

Ved scorepunkterne gives point mellem 4 og 9, i hele og halve point.
4 = Dårlig
5 = Ikke tilfredsstillende
6 = Tilfredsstillende
7 = Mere end tilfredsstillende
8 = God
9 = Fremragende

Præmiering ud fra score

Præmiering afhænger af den samlede score opnået inden for de fem scorepunkter:

1. præmie: racetype + bygning + benstilling + 2x skridt + 2x trav > 50 point

2. præmie: racetype + bygning + benstilling + 2x skridt + 2x trav > 46 og < 50 point

3. præmie: racetype + bygning + benstilling + 2x skridt + 2x trav > 40 og < 46 point

Der gives ikke præmie hvis opnåede point er under 40, eller hvis en (eller flere) af de fem scorepunkter ligger på 4, eller hvis to (eller flere) egenskaber ligger på 5.

Vær opmærksom på, at ovenstående er vejledende.
Dommerteamet kan afvige fra den samlede score, hvis en eller flere scorepunkter på den lineære scoring trækker karakteren op eller ned.

Krav til stangmål

Hopper, Valakker & Hingste

154 cm for stambogshopper (stb)

156 cm for sterhopper (stb Ster)

158 cm for kroonhopper (stb Kroon)

160 cm for modelhopper (stb Model)

156 cm for vallak-bogen (Rb)

158 cm for ster vallak-bogen (Rb Ster)

158 cm for ster følbogs-hingste (Vb Ster)

Priser

Priserne til DFF kan variere fra år til år. Men de ligger som regel omkring 400 dkk pr hest for kåringer og rideprøver. Derudover kommer betaling for boks på kåringsdagen, samt evt boks dagen før kåring/rideprøve.

KFPS vil efter kåringen opkræve et kåringsgebyr, som vil blive tilsendt pr post – eller medlemmer kan selv logge sig på KFPS’s side og finde faktura’en under “Mit KFPS”. Dette gebyr er for selve bedømmelsen samt de administrative omkostninger, der er for KFPS i forbindelse med ændret registrering af hesten i stambogen og fremstilling af ny stamtavle etc. Dette gælder også for IBOP og Gangarts Championat.

Hesten skal bære katalognummer på begge sider af trensen.

Bliv medlem af Dansk Friserforbund

For at kunne stille en hest til en ordinær dansk kåring, skal du være medlem både af DFF og KFPS.
Hos DFF har vi  2 medlemskaber, der er inkluderet KFPS.

Alm. medlem – Pris = 745,- /år
Husstand – Pris = 920,- /år

Kårings champions siden 2010

2023

Kåring Juni:

CHAMPION – Tinne fan de Bist (Tsjalle 454 x Haitse 424), 1p Model, f. 2014
Avler: L. van Olmen Ranst, NL
Ejer: H.J. Oosterhof, DK

Reserve CHAMPION – Mercedes af Fynbo (Nane 492 x Wylster 463), 2p Ster, f. 2020
Avler/ Ejer: Helle Fynbo, DK

UNG CHAMPION – Zephyr Correl (Nane 492 x Uldrik 457), 1p følbog, f. 2023
Ejer/ avler: Bente Correll

Reserve UNG CHAMPION – Wenja fan Rosenø (Ulbrân 502 x Pier 448) 2p følbog, f. 2023
Ejer/ avler: Camilla Rosenø

Kåring August:

CHAMPION: Desiree af Fynbo (Nane 492 x Norbert 444) Forløbig Kroon, f. 2017
Avler/ ejer: Helle Fynbo

RESERVE CHAMPION: Deluxe af Fynbo (Haike 482 x Norbert 444) 1p Kroon Sport, f. 2017
Avler/ ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION: Quincy RW (Yme 507 x Haitse 425) 1p følbog, f. 2021
Avler: R.A Walters
Ejer: H.J Oosterhof

RESERVE UNG CHAMPION: Willem (Alger 522 x Wolfert 467) 1p følbog, f. 2023
Avler / ejer: Christel Louise te Rietstap
2022

Kåring ved Helgstrand:

CHAMPION : Eatske van Coudenburgh (Alwin x Tsjalke) Vorl. Kroon, f. 2017
Avler: K.E. de Jong, NL
Ejer: Pia Frank, DK
 
Reserve CHAMPION : Sjoeke van Ravenswoud (Wimer x Anton) Kroon Sport AA, f. 
Avler: O. v.d. Werff, NL
Ejer: Helle Fynbo, DK
 
UNG CHAMPION : Tsjerk f. Hyllested Østergård (Tiede x Jehannes) 1p følbog, f. 2022
Avler/Ejer: Hessel Jan Oosterhof
 
Reserve UNG CHAMPION : Timo af Birkely (Jehannes x Jasper) 1p følbog, f. 2022
Avler/ejer : Miriam Diemer Petersen 
2021

Kåring Øst:

Reserve CHAMPION : Djynte fan ‘t Hoogeland (Bartele x Harmen), 2. p. ster, f 2017
Avler : JWGT Weterings
Ejer : Pia Frank

UNG CHAMPION : Kornel Van Toftebro (Julius x Alwin), 1. pr, f 2019
Avler/ejer : Birthe Mogensen.

Kåring Vest:

CHAMPION: Gerbrecht fan de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) foreløbig Kroon, f. 2018
Avler : D. van Foeken, NL
Ejer : H. J. Oosterhof, DK

RESERVE CHAMPION: Elena af Abildgaard (Nane 492 x Tsjalke 397) foreløbig Kroon, f. 2017
Avler / Ejer: Stutteri Abildgaard

UNG CHAMPION:  Saga von Inger-Marienlund (Yme 507 x Tsjalke 397) 1p, f. 2021
Avler / Ejer : Axel Månsson

RESERVE UNG CHAMPION: Pontus von Inger-Marienlund (Jehannes 484 x Jasper 366) 1p, f. 2021
Avler / Ejer : Axel Månsson
 

2019

Kåring Øst:

CHAMPION : Hadewich Hyllested Østergaard( Bente x Wierd ) Stb Model Sport, f 2010 
Avler/ejer : Hessel-Jan Oosterhof.
 
Reserve CHAMPION : Mary Af Fynbo ( Uldrik x Nanning ) Stb Ster, f 2012  
Avler/ejer : Helle Fynbo.
 
UNG CHAMPION : Lewis Fan Bach ( Jehannes x Beart ), 1 pr, f 2019
Avler/ejer : Anna-Marie Bach.
 
Reserve UNG CHAMPION : Juvel af Granly ( Omer x Beart ) 1 pr, f 2019
Avler/ejer : Anders M Henriksen. 
 
Kåring Vest: 
 
CHAMPION : Odewich v.d.Olde mette moate( Stendert 447xOnne 376) Stb Kroon, f 2012
Avler : A.A.M Schut.
Ejer: Helle Fynbo.
 
Reserve CHAMPION : Bernou Fan Bokkum (Hessel 480xBeart 411) 1. ster, f 2016.
Avler: B. De Boer.
Ejer : Anders Henriksen.
 
UNG CHAMPION : Gerbrecht Van De Marne(Jehannes 484xNorbert 444) vb M.f 2018 
Avler: D. Van Foeken. 
Ejer: Hessel-Jan Oosterhof.
 
Reserve UNG CHAMPION : Jochum f Hyllested Østergaard(Tiede 501xWierd 409) VVR H, f 2019.
Avler/Ejer : Hessel-Jan Oosterhof.
2018

Kåring Øst:

CHAMPION – Lisanne v.d. Olde Mette Moate (Norbert x Teunis), 1p Model, f. 2011
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

Reserve CHAMPION – Zita v.d. Olde Mette Moate (Hessel x Doaitsen), 1p Ster, f. 2015
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Isabell (Jouwe x Sjouke), 2p Vb M, f. 2018
Avler/ejer: Karl Nielsen

Reserve UNG CHAMPION – Fenna fan Arsland (Julius x Doaitsen), 2p Vb M, f. 2017
Avler/ejer: Christina Arsland

Kåring Vest:

CHAMPION – Zensay af Fynbo (Wylster x Stendert), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2015
Avler/ejer: Helle & Flemming Fynbo

Reserve CHAMPION – Carmen O. (Jerke x Sape), 1p Kroon, f. 2008
Avler: J. Oosterloo & A. Bakker, NL
Ejer: Oksegaarden

UNG CHAMPION – Anke fan Hyllested Østergaard (Thorben x Bente), 1p Vb M, f. 2016
Avler/ejer: Hessel-Jan Oosterhof

Reserve CHAMPION – Havanna Ellemose (Bene x Onne), 1p Vb M, f. 2018
Avler/ejer: Heidi & Jørgen Jørgensen

2017

Kåring Vest:

CHAMPION – Tinne van de Bist (Tsjalle x Haitse), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2014
Avler: L. van Olmen, NL
Ejer: H.J. Oosterhof

Reserve CHAMPION – Victoria af Fynbo (Jisse x Onne), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2014
Avler/ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Fanny Ellemose (Markus x Jasper), 1p Vb M, f. 2017
Avler/ejer: H & J Jørgensen

Reserve UNG CHAMPION – Anke fan Hyllested Østergaard (Thorben x Bente), 1p Vb M, f. 2016
Avler/ejer: H.J. Oosterhof

2016

Kåring Øst:

CHAMPION – Sjoeke van Ravenswoud (Wimer x Anton), 1p Ster + Voorl. Kroon, f. 2013
Avler: O. v.d. Werff, NL
Ejer: Helle Fynbo

Reserve CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p KFPS Model, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Toscana Birkemose (Maurits x Tsjerk), 1p Vb M, f. 2014
Avler/ejer: Lisbet Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Ane fan de Adelvej (Jehannes x Harmen), 1p Vb H, f. 2016
Avler/ejer: Jaring de Groot

Kåring Vest:

CHAMPION – Dryske fan Færch (Andries x Brandus), 1p KFPS Model, f. 2009
Avler/ejer: Malene Færch

Reserve CHAMPION – Mary af Fynbo (Uldrik x Nanning), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2012
Avler/ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Tjarda f.Hyllested-Østergaard (Norbert x Wierd), 1p Vb M, f. 2014
Avler/ejer: H.J. Oosterhof

Reserve UNG CHAMPION – Tinne van de Bist (Tsjalle x Haitse), 1p Vb M, f. 2014
Avler: L. van Olmen, NL
Ejer: H.J. Oosterhof

2015

Kåring Øst:

CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p KFPS Model, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve CHAMPION – Odewich v.d. Olde Mette Moate (Stendert x Onne), 2p Ster, f. 2012
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Vitesse U. (Tsjalle x Onne), 1p Vb M, f. 2014
Avler: Mette Ulsø
Ejer: Mette Ulsø & Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – Queen Shiela af Sortemosegaard (Tsjalle x Onne), 1p Vb M, f. 2013
Avler: Mrs. Ch. Kaae Westerled
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Vest:

CHAMPION – Noa fan Færch (Norbert x Melle), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2012
Avler/ejer: Christian Withen

Reserve CHAMPION – Lisanne v.d. Olde Mette Moate (Norbert x Teunis), 1p Kroon, f. 2011
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Priscilla af Sortemosegaard (Tsjalke x Olgert), 1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – William von Inger-Marienlund (Norbert x Tsjalke), 1p Vb H, f. 2015
Avler/ejer: Axel Månsson

2014

Kåring Øst:

CHAMPION – Lisanne v.d. Olde Mette Moate (Norbert x Teunis), 1p Ster, f. 2011
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

Reserve CHAMPION – Truus v/d Slothoeve (Arjen x Teunis), 1p Kroon, f. 2006
Avler: C.J. Breimer, NL
Ejer: Lisbet Schachtschabel

UNG CHAMPION – My Lady Birkemose (Jasper x Remmelt), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: Lisbet Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Priscilla Fleur fra Frieserstalden (Take x Jasper), 1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: A. en H. Hansen

Kåring Vest:

CHAMPION – Hadewich Hyllested (Bente x Wierd), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2010
Avler/ejer: Dhr. H.J. Oosterhof, Suldrup

Reserve CHAMPION – Juffrouw fan ‘t Brillehof (Uldrik x Anton), 1p Ster, f. 2011
Avler: J.H.M.G. Wulms, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard & Line G. Sørensen

UNG CHAMPION – Priscilla af Sortemosegaard (Tsjalke x Olgert), 1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – Toke fan Færch (Bartele x Andries), 1p Vb H, f. 2014
Avler/ejer: Malene Færch & Christian Withen

Kåring Fyn:

CHAMPION – Earth Angel T.C.B. (Mewes x Sierk), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2009
Avler: Mevr. S. Slaviero, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve CHAMPION – Hannah Anne (Doaitsen x Rypke), 2p Ster, f. 2010
Avler: Mevr. N. van der Horst, NL
Ejer: Jane Kornerup

UNG CHAMPION – Tijmen fan Arsland (Felle x Doaitsen), 1p Vb H, f. 2014
Avler/ejer: Mevr. Ch. Arsland

Reserve UNG CHAMPION – Queen Shiela af Sortemosegaard (Tsjalle x Onne), 1p Vb M, f. 2013
Avler: Mrs. Ch. Kaae Westerled
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

2013

Kåring Øst:

CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Kroon, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve CHAMPION – Bella af Abildgaard (Beart x Folkert), 1p Kroon, f. 2008
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

UNG CHAMPION – My Lady Birkemose (Jasper x Remmelt), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: Lisbet Schachtschabel

Reserve UNG CHAMPION – Pricilla Fleur fra Frieserstalden (Take x Jasper), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: A. & H. Hansen

Kåring Vest:

CHAMPION – Dryske fan Færch (Andries x Brandus), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2009
Avler/ejer: Malene Færch

Reserve CHAMPION – Jotine van de Olde Mette Moate (Nanning x Olof), 1p Model + Sport, f. 2003
Avler: A.A.M. Schut, NL
Ejer: Helle Fynbo

UNG CHAMPION – Rixt S. (Felle x Ulbert),1p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: K. v.d. Sluis

Reserve UNG CHAMPION – Marlje H.Z. (Tsjalle x Fetse), 2p Vb M, f. 2012
Avler: S.T. Hobma & A.F. Zijlstra, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Fyn:

CHAMPION – Yasmijn fan Odingastate (Doaitsen x Jelmer), 1p Ster, f. 2007
Avler: Mevr. H. Schram, NL
Ejer: Mevr. Ch. Arsland

Reserve CHAMPION – Famke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Ster, f. 2009
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Sif fan Færch (Olrik x Herman), 2p Vb M, f. 2013
Avler/ejer: Malene Færch

Reserve UNG CHAMPION – Neeltje Rita (Loadewyk x Felle), 2p Vb M, f. 2012
Avler: Dhr. E. de Jong, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

2012

Kåring Øst:

CHAMPION – Earth Angel T.C.B. (Mewes x Sierk), 1p Ster, f. 2009
Avler: S. Slaviero, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve CHAMPION – Riaa A.B. (Jacob x Heinse), 1p Kroon + Sport, f. 2005
Avler: A. Kuipers-Brouwer, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

UNG CHAMPION – Maximus af Abildgaard (Wylster x Beart), 1p Vb H, f. 2012
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

Reserve UNG CHAMPION – Geartsje fan Fjildsicht (Norbert x Sape), 2p Vb M, f. 2010
Avler: G .Wijbenga, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Kåring Vest:

CHAMPION – Echoes of Love T.C.B. (Olgert x Beart), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2009
Avler: F. Wemmenhove, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve CHAMPION – Odilia fan ‘e Suurdreed (Wierd x Oltman), 1p Kroon, f. 2004
Avler: A. de Vries, NL
Ejer: Dhr. H.j. Oosterhof

UNG CHAMPION – Kyra S.R. (Norbert x Teunis), 1p Vb M, f. 2011
Avler: Sj. Ruiter, NL
Ejer: Stutteri Sortemosegaard

Reserve UNG CHAMPION – Madonna v.d. All Black (Hinne x Jasper), 1p Vb M, f. 2012
Avler/ejer: Else Kirk Filsø

2011

Kåring Øst:

CHAMPION – Bella af Abildgaard (Beart x Folkert), 1p Ster, f. 2008
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

Reserve CHAMPION –
Avler/ejer:

UNG CHAMPION – Earth Angel T.C.B. (Mewes x Sierk), 1p Vb M, f. 2009
Avler: Mevr. S. Slaviero, NL
Ejer: H. Kværndrop

Reserve UNG CHAMPION – Jalte fra Frieserstalden (Doaitsen x Mintse), 1p Vb H, f. 2011
Avler/ejer: A. & H. Hansen

Kåring Vest:

CHAMPION – Marijke af Stasevang (Beart x Anton), 1p Model, f. 2004
Avler: Stutteri Stasevang
Ejer: Mevr. M. Rasmussen

Reserve CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Ster + voorl. Kroon, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Famke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Vb M, f. 2009
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve UNG CHAMPION – Jasmin af Toftlund (Uldrik x Onne) 1p Vb M, f. 2011
Avler/ejer: Anette Bækman Kristiansen

2010

Kåring Øst:

CHAMPION – Tiemke af Abildgaard (Beart x Teunis), 1p Ster, f. 2006
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

Reserve CHAMPION – Zelina af Abildgaard (Tsjalke x Teunis), 1p Ster, f. 2007
Avler/ejer: Stutteri Abildgaard

UNG CHAMPION – Hector af Lien (Sake x Sape), 1p Vb H, f. 2010
Avler/ejer: Line Grundtvig-Sørensen

Reserve UNG CHAMPION – NON

Kåring Vest:

CHAMPION – Neltsje F. (Jasper x Remmelt), 1p Ster, f. 2004
Avler: P.L. Folkertma, NL
Ejer: L. Schachtschabel

Reserve CHAMPION – Willeke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Ster, f. 2007
Avler/ejer: Jaring de Groot

UNG CHAMPION – Famke fan de Adelvej (Harmen x Krist), 1p Vb M, f. 2009
Avler/ejer: Jaring de Groot

Reserve UNG CHAMPION – G-Star v/d. All Blacks (Ulke x Anton), 1p Vb H, f. 2010
Avler/ejer: Else Kirk Hansen

Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.