ABFP test


ABFP – Nyt for 2020:

Sammen med inspektioner er egnethedsprøver (ABFP et vigtigt valgværktøj.

For hopper er resultaterne i ABFP og IBOP medvirkende faktorer til tildeling af prædikater.
Endvidere tilføjes resultaterne af egnethedsprøver til hestens prædikat og stamtavle på følgende måde:

• 73 til og med 76.5: A
• 77 til og med 81.5: AA
• 82 og opefter: AAA

ABFP test og forklaring
Formålet med ABFP-testen er at fremvise hesten på en objektiv måde og derigennem få vurderet dens egnethed som dressur og / eller kørsel.

 

(ABFP) Forskrifter for den generelle test og brugbarhedstest for frieser heste

Placering og ansvar

Den generelle test og brugbarhedstest for frieser heste (ABFP) skal være udført på en teststation bestemt af KFPS ‘bestyrelse og skal finde sted under KFPS’s ansvar.

Formål

Formålet med ABFP-testen er at udbyde en objektiv måde, at etablere egnethed som dressur og / eller kørsel og / eller show kørende hest. Villighed til arbejde og stabil adfærd vurderes også. ABFP-testen er primært beregnet til at teste tre, fire og fem år gamle hopper, vallak og hingste således, at det bedst mulige skøn over deres egnethed til dressur og / eller køre konkurrence kan gennemføres i en ung alder. Hvis hesten består denne test, får ejeren udstedt et certifikat. Resultaterne af testen offentliggøres i Phryso og på KFPS´hjemmeside. Den samlede score registreres ikke i stambogspapirerne. Deltagelse i en ABFP-test kan inkluderes som en forudsætning for at opnå Ster-, Kroon- eller Model-prædikat (se KFPS-registreringsreglerne).

7 ugers test

Testningen udføres over en periode på 7 uger. Det er også muligt at lade hesten gennemgå en 2-ugers forberedelse til ABFP-testen. Denne 2-ugers forberedelse er påkrævet i tilfælde af afprøvning af afkom, så i dette tilfælde vil den samlede periode vil 7 uger.

2 ugers test

Formålet med den to-ugers ABFP-test er objektivt at bestemme egnetheden som en dressur eller en køre hest. Arbejdsetik og stabil adfærd vurderes også. Den to-ugers ABFP-test er åben for fire år gamle og ældre hopper, vallak og hingste. Der udstedes et certifikat til ejeren, hvis testresultaterne er tilfredsstillende. Resultaterne af testen offentliggøres i Phryso og på KFPS-webstedet. Den samlede score er ikke angivet på stambogspapiret.
Den to-ugers ABFP-test kan være en del af opnåelse af ster, kroon eller modelprædikat, se KFPS-registreringsregler.

Grundlæggende tilstand

For at kunne sammenligne hopper, vallak og hingste, skal miljøfaktorer være så ensartet som muligt. Det vil således være ønskeligt at hestene leveres i en starttilstand, der er så ensartet som muligt. Det anbefales derfor, at hestene leveres let redet. Under alle omstændigheder skal hestene have en passende grundlæggende kondition for at være i stand til at gennemføre testen. Dette kan være opnået ved longering.
Det anbefales/kræves for at få hestene til at gennemføre de syv uger, der er krævet.

Uddannelse

Hestene trænes 5 gange om ugen. Målrettet arbejde udføres fem gange pr uge og bliver gradvis mere intensiv i løbet af testen. Hestene får en varieret træning, og træningen tilpasses behovene hos denindividuelle heste. Træning består af følgende komponenter:
• dressur
• kørearbejde
• longering

Testen afslører hestens vilje til at arbejde, også når det er tilfældet at den bliver
bedt om at gøre en større indsats. Vurderingen af arbejdsviljen, hvilket er
faktisk af afgørende betydning er derfor velbegrundet. Testen er trods alt
om talent som en nytte- / sportshest. Træningschefen og rytterne modtager ingen tegn på påskønnelse under evalueringen, og det burde de heller ikke være opmuntret i den retning.

Vurdering

Hestene vurderes højst fire gange. De fremskridt, der er gjort i ydeevne overvejes, når de ankommer til den endelige score. Disse score er derefter de sidste scoringer til vurdering af egnethed som en kørende hest og / eller ridehest. Scoringen af hvert element udtrykkes i halve og hele point. I vurderingen er opmærksomheden fra hesten en vigtig faktor i vurderingen af hesten.
For hver hest udgøres to serier af vurderingsresultater. En til egnethed som rideheste, en til egnethed som kørehest. En separat score vil blive givet for egnethed som en showkørsels hest.

Elementer, der skal vurderes

Følgende egenskaber vurderes:
• køreprøve,
• køreprøve og egnethed som showkørsel.
Egnetheden som showkørsel vil være udtrykt ved hjælp af en separat score, der ikke indgår i det samlede antal for overskrifterne.
Viljen til at arbejde og håndteringen vurderes af træningens tilsynsførende.
Resultaterne spænder fra 0 til 10, hvor 10 er det maksimale antal point der kan optjenes. Ved ethvert tegn på steriotypadfærd (inklusiv vævning og krybbebidning) vil blive noteret.

Følgende komponenter vurderes:

Ride test:
• Skridt
• Trav
• Galop
• Selvgående og balance
• Smidighed
• Overgange
• Bæring

Skridt Trav Selvgående/balance Smidighed Overgange Bæring
2x 2x 2x 2x 2x 2x

Køreprøve:
• Skridt
• Trav
• Selvgående og balance
• Smidighed
• Overgange
• Bæring
Skridt Trav Selvgående/balance Smidighed overgange Bæring
2x 2x 2x 2x 1x 2x

Egnetheden som showkørsel

Egnetheden som showkørsel udtrykkes ved hjælp af en separatscore, der ikke indgår i summen for overskrifterne.
Arbejdsvilje: opførsel over for mennesker, hvor centrale aspekter erhestens disposition (opmærksom, flegmatisk, legesyg, nervøs), dens temperament og dets manerer / pålidelighed.
Her gælder følgende definitioner:
Temperament: omfang og hastighed af reaktion på stimuli.

Manerer / pålidelighed:

reagerer på den samme stimulus på samme positive mådeog reagere på en troværdig måde til mennesker og andre heste.
Brugervenlighed: opførsel i stalden, mens den bliver fodret og plejet. Ethvert tegn af stereotyp adfærd (f.eks. vævning og krybbebidning) fører automatisk til en bedømmelse på “Utilfredsstillende” for den stabile adfærdskomponent.

Opstaldning

Hestene bliver opstaldet i stald med bokse. Hvis træningsvejlederen beslutter det kan visse dyr flyttes, denne person vil tage handling i overensstemmelse hermed. Det strøelse som bruges i boksene er halm. Kun undtagelsesvis med et andet materiale end halm. Dette gøres kun, hvis det bliver tilsyneladende under testning, at andet strøelse end halm er nødvendigt, eller hvis ejeren anmoder om dette på forhånd ved at indsende en veterinærerklæring.

Fodringsplan

Hestene fodres i henhold til det skema, der normalt bruges på stationen. Hvis det bliver tydeligt under testning, at et dyr har brug for mere eller mindre foder, vil rationen blive justeret behørigt.

Hovedpleje

Hestens hove skal være velplejet i starten af ABFP. Heste skal være skoet på alle 4 med standard 8 mm. sko.
Dyr, der har utilsigtede fødder eller ikke er korrekt skoet ved levering og dem, der kræver smedens opmærksomhed under ABFP-test vil blive behandlet på ejerens regning af en kvalificeret smed udpeget af teststationen. Det anbefales, at hestene er skoet 1 uge før testens start.

Huskeliste til medbragte ting på dagen

• Et godt passende hovedtøj, samt et godt passende bid eller muffebid med et tilstrækkeligt tykt mundstykke.
• Godt dækken/tæppe med benstropper.
• Et godt passende sommer / vinter dækken med bagbenstropper.
• En grime.
Disse udstyr skal bringes i god stand.

Svampeinfektioner

For at forhindre svampeinfektioner vaskes hver hest ved ankomsten, og kun dens egen udstyr bliver brugt under testen.

Veterinæroplysninger:

Hestene skal være i den tilstand, der forventes i testen for, at forhindrer eventuelle skader.
• Hestene skal vaccineres mod influenza. Det betyder, at de skal være basis vaccineret. To vacciner, som gives med mindst 3 uger og 6 ugers mellemrum efter den første injektion. Efter basis vaccination, skal hesten have fået en booster vaccine en gang hver år, hvor den sidste vaccination må have fundet sted højst tre måneder og ikke før en uge før testens start.
• Derudover skal de leverede heste immuniseres mod rhinopneumonitis. To vaccinationer skal være blevet givet inden starten af testen, den første vaccine gives 6 uger og en anden gives 2 uger før testens start. Disse vaccinationer skal derefter gentages i henhold til vaccinationsplanen leveret af producenten af vaccinen.
• Hestene skal være ormebehandlet mellem 4 og højst 6 uger inden testen startes.
• Hestene skulle være vasket for at forhindre svampeinfektioner før ankomst til teststationen.
• Eventuelle sundhedsmæssige problemer skal rapporteres, så det kan bestemmes henover tid om det ville være klogt at lade hesten deltage i testen.
• Hestens tænder skal kontrolleres inden levering til teststationen.

Ankomst på test stedet

Ved ankomsten af hopper, vallak og hingste og ved deres afrejse inspiceres hesten af en dyrlæge, og de fundne resultater registreres i notatet. Disse rapporter skal underskrives af dyrlægen og ejeren.
Korrekt udfyldte pas skal også indsendes. Hvis denne betingelse er ikke opfyldt, nægtes hestene adgang, og ejeren får ikke tilladelse for at inddrive det økonomiske bidrag.
Hestene overvåges af teststationens dyrlæge i hele ABFP-testen, så veterinærproblemer kan genkendes og behandles så effektivt som muligt. Der vil blive rapporteret om veterinærbehandlinger af hestene til ejer. Ejeren vil modtage en separat regning for enhver dyrlægepleje.
I tilfælde af at en hest har et sundhedsmæssigt problem, henvises der til en dyrlægeklinik, eller er
involveret i enhver anden katastrofal situation, vil uddannelseslederen give besked til hestens ejer telefonisk så hurtigt som muligt.
Dyrlægen og træningsvejlederen kan afvise heste, der udgør en fare for deres eget helbred og for andres, fra at deltage i ABFPprøve.

Krav til mikrochip

Din hest skal være chippet før deltagelse. Hvis dette er ikke tilfældet, skal en undtagelse for dette være anmodet, og DNA-proceduren skal være udført.

Træningsplanen

Hvis en hest kommer så langt bagefter i træningsplanen, at det ikke vil være muligt afslutte den afsluttende bedømmelse, vil juryen konsultere ejeren om henvisning af hesten til en senere test. Eventuelle ekstra udgifter til et eventuelt længere ophold på teststation faktureres ejeren.
Skulle hesten ikke af veterinære grunde være i stand til at gennemføre ABFP test inden for den fastlagte periode, vil der blive gjort en indsats i overensstemmelse med målet om at få hesten til at gennemføre ABFP-testen på et senere tidspunkt, hvis dette er muligt. Hvis hesten ikke kan fortsætte med at tage prøven senere end fastlagt, vil foder- og boksomkostninger for dagene som hesten ikke tilbragte på stationen blive refunderet.

Liste over spørgsmål

Inden testen begynder, vil ejeren modtage en liste med spørgsmål. Denne liste skal være afsluttet og returneret til KFPS-kontoret senest en uge før hest ankommer til teststationen.

Ansvar

KFPS og teststaldende sammen med deres embedsmænd og personale kan ikke holdes ansvarlig for skader enten direkte eller indirekte for resultatet, af deltager i ABFP-testen. Stationerne er ansvarlige for fodring, indkvartering og træning. KFPS vil forsikre hestene for skader på grund af brand, lynnedslag, storm og udbrud i et beløb på højst € 8.000. Alt andet (f.eks. Tyveri, sygdom eller ulykker) skal være forsikret af ejeren, hvis det ønskes.

Dommere

Dommerne vil være sammensat af kvalificerede dommermedlemmer, der er udnævnt af KFPS.

Afslutning

Den afsluttende finder sted tirsdag og torsdag i finaleugen med testen. Denne praksis kan i nogle tilfælde afviges fra i hvilket tilfælde du bliver informeret rettidigt. Om fredagen efter den afsluttende test, er der en mulighed for at præsentere hestene til en stambogsinspektion og mulig opgradering til STER. Omkostninger til dette afholdes af ejeren.

Afgang og check-undersøgelse af dyrlægen

Dyrlægens kontrolundersøgelse af hestene finder sted på den sidste torsdag af testen efter vurderingen. På dette tidspunkt skal ejeren eller nogen der repræsenterer ejeren, være til stede.
Hestene skal forlade stationen efter den afsluttende test eller direkte efter stambogs inspektionen.

Levering af oplysninger

Under ABFP-testen udleveres ingen information om adfærden og fremskridt for hestene.

Klager eller kommentarer

Kommentarer eller klager over ABFP-testen kan indsendes skriftligt til Mr. I. Hellinga fra KFPS.

Resultater

Juryudvalget registrerer sine konklusioner på et certifikat. Om nødvendigt supplerer man scoringerne med en kort forklarende note og leverer alt information af betydning. Endelig godkender juryudvalget et certifikat ved at datere og underskrive det. Ved afslutningen af testen bliver resultaterne rapporteret til de berørte parter. Efter afslutningen af aktiviteterne, bliver certifikatet sendt til ejer. Resultaterne vil også blive offentliggjort i Phryso og på KFPS-webstedet.
Betingelser
Ved at lade hesten deltage i ABFP-testen, erklærer ejeren sig selv i aftale med ovenstående. Bestyrelsen for KFPS træffer afgørelse om sager, som ikke er dækket af disse generelle betingelser.


Få nyhedsbrev

Køb & salg

  • DFF henviser blot til friserformidling.

    DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.