IBOP

Ved kåring kan din hest tilmeldes en IBOP test. Det er en sports test hvor din hest kan opnå højere prædikat. Dvs. en IBOP-test kan bruges til opnå ster-, kroon- eller modeltitler (se KFPS-registreringsreglerne).


IBOP – Informationer om IBOP for 2021:

Sammen med kåring er egnethedsprøver (ABFP & IBOPS) et vigtigt værktøj for at opnå højere prædikat.

For hopper tilføjes resultaterne fra IBOP som egnethedsprøve (ligesom ved ABFP)  til hestens prædikat og stamtavle på følgende måde:

• 73 til og med 76.5: A
• 77 til og med 81.5: AA
• 82 og opefter: AAA

I IBOP lægger følgende beskrivelse til grund for dommernes vurdering

 • SKRIDT

  Skridt er en marcherende firtaktet gangart, hvor hestens ben skiftevis løftes: venstre bag, venstre front, højre bag, højre front. Bagbenet træder op i forbenet´sfodspor og nærmest skubber forbenet væk, i en bevægelse med kraft fra bagbenet og op igennem hele kroppen, frem til forparten med et moment, hvor forben og bagben danner et v-form.
  Ibop testen forlanger kun middel skridt. Ved middel skridt bevæger hesten sig i en aktiv og uhæmmet måde, der udstråles mere naturligt.

   

 • TRAV

  Traven er en to taktet gangart hvor hesten diagonalt skifter mellem: venstre front, højre bag og højre front med venstre bag, med et enkelt svævningsmomenter mellem hvert skift.


  Ved køretestene forlanges der arbejds- og middel trav. Arbejdstrav er mellem det indsamlede trav og middel trav. Hesten skal have en god balance og bevæge sig op ad og frem i en ensartet og aktiv trav. Ved middel trav bevæger hesten sig frit fremad og øger synligt sine skridt med kraft fra bagbenene og op igennem hestens overlinie.

   

 • GALOP

  Galop er en tre taktet gangart med svævningsmomenter. IBOP kræver arbejds- og middel galop. Arbejdsgalop er hvor hestes skal udvise god balance og bevæge sig lige fremad. Bagbenene er aktive med god aktion og indunder gribenhed. Middel galop er hvor hesten synligt øger sin skridtlængde op igennem kroppen.

   

 • BÆRING & BALANCE

  Hesten bevæger sig i en op ad bakken tendens og god aktivitet. Den skal arbejde i en afslappet men taktfast rytme og vise egenskaber for udvidelse af gangarter.

   

 • RIDELIGHED

  Hesten skal udvise god ridelighed og villighed til at arbejde. Den skal i vendinger og overgange udvise god fleksibilitet

GENERELLE REGLER FOR FRIESISKE HESTE
Egnethed (IBOP)

Ansvar

IBOP er defineret af KFPS det hollanske moderforbund “Het Friesch Paarden-Stamboek” Der kan forekomme ændringer fra år til år – men kan finde youtube videoer og mere information i det nedenstående.

Formål

Formålet med denne test er at fastlægge en hestes egnethed til forskellige anvendelser og det gøres med største grad af objektivitet i forbindelse med kåringer kan hesten tilmeldes disse tests. Hver hest på fire år eller derover kan præsenteres for hollandske dommere i denne test – der findes 3 kategorier (1)Ride test, 2) køre test eller 3) Show køretest). Det er muligt at tilmelde samme hest til flere test på samme dag.
Heste kan tilmeldes via KFPS. Eller via DFFs klubmodul. Resultaterne af en IBOP-test kan bruges til opnå ster-, kroon- eller modeltitler (se KFPS prædikaterne “klik her” ).

Lokation

DFF vælger sted til kåring hvert år forsøges der afholdt 2 kåringer 1 i vest – og et i øst Danmark. Dette gøres i samarbejde med KFPS som stiller med de nødvendige dommere. Alle heste dømmes af samme dommer teams fra Holland. DFF informerer løbende om afholdelse af kåringer og der vil sendes direct mail ud til alle medlemmer – når dato og sted kandes for en kåring. DFF vælger et sted til udførelse af testningen og arrangerer alt det nødvendige udstyr i forbindelses med stedet. IBOP kan holdes indendørs eller udendørs det vil fremgå af tilmeldingen på Klubmodul (medlemmers indgang)

Man kan også tilmelde sin hest til udlandske kåringer f.eks i holland – der skal man holde sig orienteret på
KFPS´s side og være e´medlem heraf og have en KPFS registreret hest.

Deltagelse

Uanset disciplin kan en hest deltage i en IBOP højst to gange om året. Denne test kan aflægges på samme dag eller på to forskellige dage. Hvis de to IBOP-tests gennemføres på samme dag, skal disse være i to forskellige discipliner.

Præsentationsmetode

Alle prøver vil blive redet / kørt individuelt foran dommerteam. Efter afslutningen af IBOP-ridetesten vender deltagerne tilbage til ringen i grupper på to eller tre. På anmodning af juryen kan deltagerne blive bedt om at gentage en eller flere af øvelserne. Testene samt en forklaring af vurderingskriterierne findes via hjemmesiden – under punktet “bedømmelse”
Træning / grundtilstand
Heste, der fremvises for dommere, kan risikere udelukkelse af grunde, der fastlægges af dommerne (sygdom, halthed osv.). Testen kan også afbrydes af dommerne, hvis hesten efter deres mening ikke præsenteres eller køres på en acceptabel måde.
Ejeren af hesten kan bestemme, om han/hun vil præsentere hesten for sig selv, eller om testen skal udføres af en tredjepart.
Det er også tilladt at skifte ryttere til forskellige prøver.

Vaccination

Vaccinationer skal som på alle andre stævner og arrangementer anføres i passet. En vaccinationsattest betragtes kun som gyldig, når det kan bekræftes, at det gælder hesten, der deltager i IBOP, og når det viser at denne hest har modtaget følgende influenzavaccinationer:
• En grundlæggende vaccinationsserie bestående af 3 vaccinationer, hvor den første er givet ved 1/2 pr en måned efter gives nr. 2 vaccine og et havlt år efter skal 3 vaccine være givet.
• Dette skal være efterfulgt af en årlig vaccination, der bliver givet af en dyrlæge ikke mere end 12 måneder efter den sidste vaccination.
• Den sidste vaccination skal have været givet mindst 1 uge før aflæggelses af IBOP testen.

Bekræftelse af vaccinationer skal leveres i form af et certifikat underskrevet / initialiseret og stemplet af dyrlægen, der administrerede vaccinationen. Der skal sendes bevis på vaccination (pas) bekræftelse til KFPS-sekretariatet forud for IBOP. Eventuelle heste, der ikke har været ordentligt vaccineret kan ikke modtages på test stedet og kan derfor ikke vurderes.

Medlemmer af juryen

Juryen består af to kvalificerede jurymedlemmer, der er udnævnt af KFPS.

Resultater af prøverne
Juryen registrerer sine konklusioner på et certifikat. Udover scoringerne skal udvalget også give en kort forklaring og eventuelle andre vigtige oplysninger om nødvendigt. For at godkende certifikatet skal formand for juryen eller en anden officer udpeget af KFPS daterer og underskrive den. Formanden for juryen vil underrette de interesserede parter om konklusionerne ved afslutningen af testen. De interesserede parter får tilsendt certifikatet, efter at testen er gennemført. Resultaterne vil også være offentliggjort i Phryso og på KFPS-webstedet hos DFF fejrer vi også hestene som gennemfører IBOP under nyheder på websiden.

Bedømmelse

IBOP testen evalueres i overensstemmelse med dressur reglemneter for KFPS, og de forskellige karakter (0-10), bliver brugt til at bedømme de nævnte forskellige øvelser under evalueringsoverskrifterne og beskrives som følger:
0: ikke udført
1: meget dårlig
2: fattige
3: ret dårlige
4: mindre end tilfredsstillende
5: utilfredsstillende
6: tilfredsstillende
7: mere end tilfredsstillende
8: gode
9: meget god
10: eksemplarisk
Resultaterne for hver øvelse gives i halve og hele punkter.

EKSAMENSFORANSTALTNINGER for Ride test

Generelle oplysninger:
Reglerne og KFPS’s dressur- og køretest er et integreret element i dette sæt regler. Dette betyder, at ride- og køreprøverne vurderes som skrevet i ride- og køretest bog af KFPS og er baseret på Scala der Africhting (skala af uddannelse).

Betingelser Køre test

Testen udføres på en bane som har følgende dimensioner:  20 x 40 meter (indendørs eller udendørs)
Opsætning af ring: bogstaver AFBMCHEK

Udstyr

Obligatorisk stævne udstyr er forventeligt.

Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt.

Ride testen:

Alle elementer i testen skal kunne administreres på én gang.
Denne test danner grundlaget for vurderingen af egnethed som dressurhest.
Vurdering:
• Skridt
• Trav
• Galop
• Selvgående og balance
• Smidighed
• Bæring
IBOP RIDING TEST
Walk Trot Canter Selvgående/balance Smidighed overgange Rideliged
2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x
I alt: 110 point

EKSAMENSFORANSTALTNINGER FOR showtesten

Generelle oplysninger:
Bestemmelserne for KPFS er et integreret element i dette sæt af regler.

Betingelser Køre test

Dimension af ring for køre test: mindst 25 x 50 meter (indendørs eller udendørs)
Opsætning af ring: bogstaver AFBMCHEK

Udstyr

Obligatorisk stævneudstyr er forventeligt.

Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt

Vogn:
Som beskrevet i KPFS-reglerne med undtagelse af en 4-hjulet vogn (show vogn)
skal bruges under IBOP-undersøgelsen.
Show køretesten
Alle elementer i undersøgelsen skal administreres på én gang.
Testen består af to dele: en grundlæggende test og en showtest.

Vurdering af showtesten:

• Skridt
• trav (brug af forben, brug af bagben, svævningssmoment)
• selvgående & balance
• front
• smidighed
• overgange
• bæring
IBOP-VIS KØRETEST
Skridt
1x
Trav Anvendelse af forben Brug af bag ben Øjeblik af suspension
2x 2x 1x
selvgående &balance
2x
Front
1x
egnethed
1x
Bæring
1x

Programmer

Gå til programmer : KLIK HER


Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.