IBOP

Ved kåring kan din hest tilmeldes en IBOP test. Det er en sports test hvor din hest kan opnå højere prædikat. Dvs. en IBOP-test kan bruges til opnå ster-, kroon- eller modeltitler (se KFPS-registreringsreglerne).


IBOP – Informationer om IBOP for 2021:

Sammen med kåring er egnethedsprøver (ABFP & IBOPS) et vigtigt værktøj for at opnå højere prædikat.

For hopper tilføjes resultaterne fra IBOP som egnethedsprøve (ligesom ved ABFP)  til hestens prædikat og stamtavle på følgende måde:

• 73 til og med 76.5: A
• 77 til og med 81.5: AA
• 82 og opefter: AAA

I IBOP lægger følgende beskrivelse til grund for dommernes vurdering

 • SKRIDT:

  Skridt er en marcherende firtaktet gangart, hvor hestens ben skiftevis løftes: venstre bag, venstre front, højre bag, højre front. Bagbenet træder op i forbenet´sfodspor og nærmest skubber forbenet væk, i en bevægelse med kraft fra bagbenet og op igennem hele kroppen, frem til forparten med et moment, hvor forben og bagben danner et v-form.
  Ibop testen forlanger kun middel skridt. Ved middel skridt bevæger hesten sig i en aktiv og uhæmmet måde, der udstråles mere naturligt.

   

 • TRAV:

  Traven er en to taktet gangart hvor hesten diagonalt skifter mellem: venstre front, højre bag og højre front med venstre bag, med et enkelt svævningsmomenter mellem hvert skift.


  Ved køretestene forlanges der arbejds- og middel trav. Arbejdstrav er mellem det indsamlede trav og middel trav. Hesten skal have en god balance og bevæge sig op ad og frem i en ensartet og aktiv trav. Ved middel trav bevæger hesten sig frit fremad og øger synligt sine skridt med kraft fra bagbenene og op igennem hestens overlinie.

   

 • GALOP:

  Galop er en tre taktet gangart med svævningsmomenter. IBOP kræver arbejds- og middel galop. Arbejdsgalop er hvor hestes skal udvise god balance og bevæge sig lige fremad. Bagbenene er aktive med god aktion og indunder gribenhed. Middel galop er hvor hesten synligt øger sin skridtlængde op igennem kroppen.

   

 • BÆRING & BALANCE:

  Hesten bevæger sig i en op ad bakken tendens og god aktivitet. Den skal arbejde i en afslappet men taktfast rytme og vise egenskaber for udvidelse af gangarter.

   

 • RIDELIGHED:

  Hesten skal udvise god ridelighed og villighed til at arbejde. Den skal i vendinger og overgange udvise god fleksibilitet


GENERELLE REGLER FOR FRIESISKE HESTE

Ansvar

IBOP er defineret af det Kongelige Hollandske moderforbund  “Het Friesch Paarden-Stamboek” KFPS.
Der kan forekomme ændringer fra år til år – men der findes mange gode youtube videoer og mere information i de nedenstående punkter.

Formål

Formålet med en IBOP er at fastlægge hestes egnethed til forskellige anvendelser.

Hver hest på fire år eller derover kan præsenteres for hollandske dommere i en IBOP – der findes 3 kategorier
1) Rideprøve
2) Køreprøve
3) Show køreprøve

Det er muligt at tilmelde samme hest til flere IBOP’s på samme dag.
Heste kan tilmeldes via KFPS eller via DFF klubmodul.
Resultaterne af en IBOP kan også bruges til at “opgradere” en kåring, så hesten opnår ster-, kroon- eller modeltitler

(se KFPS prædikaterne “klik her” ).

Lokation

I forbindelse med de danske kåringer hvert år, er der mulighed for at ride eller kører en IBOP dagen inden kåringen.
Dette gøres i samarbejde med KFPS som stiller med et dommer team til bedømmelserne af både IBOP og kåring.

DFF informerer løbende om afholdelse af kåringer og der vil sendes mail ud til alle medlemmer, når dato og sted kendes for kåringen.

Tilmelding af heste til kåring og IBOP sker via DFF Klubmodul.
Det er også muligt at tilmelde til udenlandske kåringer og IBOP eksempelvis i Holland.
Her vil tilmelding være via KFPS’s hjemmeside eller via det forbund der afholder kåringen/IBOP’en.

Deltagelse

Uanset kategori, kan en hest tilmeldes højst to IBOP om året.
Dette kan være på samme dag eller på to forskellige dage.
Hvis begge IBOP gennemføres på samme dag, skal disse være i to forskellige kategorier.

Præsentationsmetode

Alle IBOP vil blive redet / kørt individuelt foran det Hollandske dommerteam.
Efter afsluttet IBOP-rideprøve kaldes deltagerne tilbage til ringen i grupper på to eller tre.
Dommerteamet kan anmode den enkelte deltager om at gentage en eller flere af øvelserne fra prøven.
Er prøven accepteret, gives vurdering og resultat.

Forklaring af vurderingskriterierne findes via hjemmesiden – under punktet “bedømmelse”


Træning / grundtilstand
Heste, der fremvises for dommere, kan risikere udelukkelse af grunde, der fastlægges af dommerne (sygdom, halthed osv.).
Testen kan også afbrydes af dommerne, hvis hesten efter deres mening ikke præsenteres eller køres på en acceptabel måde.
Ejeren af hesten kan bestemme, om han/hun vil præsentere hesten selv, eller om testen skal udføres af tredjepart.
Det er også tilladt at skifte ryttere til forskellige prøver.

Dimensioner for bane til IBOP:  25 x 50 meter (indendørs eller udendørs) for både ride- og kørerprøve.
Opsætning af ring: bogstaver AFBMCHEK

Vaccination

Vaccinationer skal som på alle andre stævner og arrangementer anføres i passet.
En vaccinationsattest betragtes kun som gyldig, når deltagende hest har modtaget følgende vaccinationer:

 • Grundlæggende vaccinationsserie bestående af 3 vaccinationer, hvor den første er givet ved 6 måneders alderen, anden er givet 1 måned efter, og tredje yderligere 6 måneder.
 • Dette skal være efterfulgt af en årlig vaccination, der bliver givet af en dyrlæge ikke mere end 12 måneder efter den sidste vaccination.
 • Den sidste vaccination skal have været givet mindst 1 uge før aflæggelses af IBOP testen.
Dommerne

Dommer teamet består af minimum to KFPS uddannede dommer fra Holland.

Bedømmelsen:
Hver dommer registrerer sine bedømmelser på score sheet sammen med en kort bedømmelses forklaring og eventuelt andre vigtige bemærkninger.
Dommer teamet sammenlægger deres bedømmelser til et endeligt resultat, efter afsluttet IBOP.

Formanden for teamet vil herefter underrette de interesserede parter om resultatet.


De interesserede parter får efterfølgende tilsendt certifikatet på den afsluttede IBOP.
Resultaterne vil også blive offentliggjort på både KFPS’s og DFF’s hjemmeside. 

Bedømmelse

Hver IBOP evalueres i overensstemmelse med dressur reglementet fra KFPS.
Karaktererne (0-10) bliver brugt til at bedømme hver øvelse under evalueringsoverskrifterne og beskrives som følger:

0: Ikke udført
1: Ringe udførsel
2: Utilstrækkelige udførsel
3: Ikke tilfredsstillende udførsel
4: tilstrækkelige udførsel
5: Jævn udførsel
6: Tilfredsstillende udførsel
7: Mere end tilfredsstillende udførsel
8: God udførsel
9: Fortrinlige udførsel
10: Eksemplarisk udførsel

Resultaterne for hver øvelse kan gives i halve og hele karakter.

IBOP Rideprøve vurderinger

Alle elementer i testen skal kunne administreres på én gang.
Prøven danner grundlaget for vurderingen af egnethed som dressurhest.

Vurderingspunkter:
• Skridt
• Trav
• Galop
• Balance og evne til at være selvgående
• Smidighed
• Bæring

Karakter givet for skridt, trav, galop og balance tæller dobbelt.

Maximalt opnåede karakter = 110

IBOP Show køreprøve vurderinger

• Skridt
• Trav – Herunder brug af forben, brug af bagben og svævningssmoment
• Balance og hestens evnen til at være selvgående
• Front
• Smidighed
• Overgange
• Bæring

Karaktererne for brug af forben i trav, brug af bagben i trav og balance tæller dobbelt.

Udstyr

Obligatorisk stævneudstyr er forventeligt.

Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt.

Til køreprøverne skal vognen være som beskrevet i KPFS-regler for IBOP køreprøve.

Programmer

Gå til programmer : KLIK HER


Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.