IBOP

En sports test din hest kan opnå højere prædikat på. Dvs. en IBOP-test kan bruges til opnå ster-, kroon- eller modeltitler (se KFPS-registreringsreglerne).


IBOP - Nyt for 2020:

Sammen med inspektioner er egnethedsprøver (ABFP & IBOPS) et vigtigt valgværktøj.

For hopper tilføjes resultaterne fra IBOP som egnethedsprøve (ligesom ved ABFP)  til hestens prædikat og stamtavle på følgende måde:

• 73 til og med 76.5: A
• 77 til og med 81.5: AA
• 82 og opefter: AAA

Regler for IBOP

GENERELLE REGLER FOR FRIESISKE HESTE
Egnethed (IBOP)

Ansvar

IBOP er udskrevet af "Het Friesch Paarden-Stamboek" (KFPS).

Formål

Formålet med denne test er at fastlægge en hestes egnethed til forskellige anvendelser og at gøre det med største grad af objektivitet. Hver hest på fire år eller derover kan præsenteres for denne test (ride test, køreprøve eller show køreprøve). Deltagelse i mere end en test på samme dag er mulig.
Heste kan tilmeldes via KFPS. Resultaterne af en IBOP-test kan bruges til opnå ster-, kroon- eller modeltitler (se KFPS-registreringsreglerne).

Lokation

KFPS vælger et sted til udførelse af testningen og arrangerer alt nødvendigt udstyr. IBOP kan holdes indendørs eller udendørs som bestemt af KFPS.

Andre lande end Holland
I forbindelse med afholdelse af kåring i lande udenfor Holland, udbydes IBOP.

Deltagelse

Uanset disciplin kan en hest deltage i en IBOP højst to gange om året. Denne undersøgelse kan administreres på samme dag eller på to forskellige dage. Hvis de to IBOP-test gennemføres på samme dag, skal disse være i to forskellige discipliner.

Præsentationsmetode

Alle prøver vil blive redet / kørt individuelt. Efter afslutningen af IBOP-ridetesten vender deltagerne tilbage til ringen i grupper på to eller tre. På anmodning af juryen kan deltagerne blive bedt om at gentage en eller flere af øvelserne. Testene samt en forklaring af vurderingskriterierne findes via hjemmesiden.
Træning / grundtilstand
Heste, der præsenteres, kan udelukkes af grunde, der fastlægges af dommerne (sygdom, halthed osv.). Undersøgelserne kan også afsluttes af dommerne, hvis hesten efter dens mening ikke præsenteres eller køres på en acceptabel måde.
Ejeren af hesten kan bestemme, om han/hun vil præsentere hesten for sig selv, eller om opgaven skal udføres af en tredjepart.
Det er også tilladt at skifte ryttere til forskellige prøver.

Vaccination

Vaccinationer skal anføres i passet. En vaccinationsattest betragtes kun som gyldig, når det kan bekræftes, at det gælder hesten, der deltager i IBOP, og når det viser at denne hest har modtaget følgende influenzavaccinationer:
• En grundlæggende vaccinationsserie bestående af 2 vaccinationer, hvor den anden mindst blev givet 3 og ikke mere end 6 uger efter den første.
• Dette skal være efterfulgt af en årlig vaccination, der ikke blev administreret mere end 12 måneder efter den forrige vaccination.
• Den sidste vaccination skal have været administreret mindst 1 uge før IBOP.

Bekræftelse af vaccinationer skal leveres i form af et certifikat underskrevet / initialiseret og stemplet af dyrlægen, der administrerede vaccinationen. Der skal sendes bevis på vaccination (pas) bekræftelse til KFPS-sekretariatet forud for IBOP. Eventuelle heste, der ikke har været ordentligt vaccineret må ikke modtages på test stedet og skal ikke vurderes.

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Medlemmer af juryen

Juryen består af to kvalificerede jurymedlemmer, der er udnævnt af KFPS.

Resultater af prøverne
Juryen registrerer sine konklusioner på et certifikat. Udover scoringerne skal udvalget også give en kort forklaring og eventuelle andre vigtige oplysninger om nødvendigt. For at godkende certifikatet skal formand for juryen eller en anden officer udpeget af KFPS daterer og underskrive den. Formanden for juryen vil underrette de interesserede parter om konklusionerne ved afslutningen af testen. De interesserede parter får tilsendt certifikatet, efter at testen er gennemført. Resultaterne vil også være offentliggjort i Phryso og på KFPS-webstedet.

Bedømmelse

Dressurafprøvningen evalueres i overensstemmelse med dressurreglemneter for KNHS, og de forskellige karakter (0-10), bliver brugt til at bedømme de nævnte forskellige øvelser under evalueringsoverskrifterne og beskrives som følger:
0: ikke udført
1: meget dårlig
2: fattige
3: ret dårlige
4: mindre end tilfredsstillende
5: utilfredsstillende
6: tilfredsstillende
7: mere end tilfredsstillende
8: gode
9: meget god
10: eksemplarisk
Resultaterne for hver øvelse gives i halve og hele punkter.

EKSAMENSFORANSTALTNINGER for ridetest

Generelle oplysninger:
Reglerne og KNHS's dressur- og køretest er et integreret element i dette sæt regler. Dette betyder, at ride- og køreprøverne vurderes som skrevet i ride- og køretest bog af KNHS og er baseret på Scala der Africhting (skala af uddannelse).

Betingelser:

Dimension af ring: 20 x 40 meter (indendørs eller udendørs)
Opsætning af ring: bogstaver AFBMCHEK

Udstyr

Obligatorisk stævne udstyr er forventeligt. Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt.

Ride testen:

Alle elementer i testen skal administreres på én gang.
Denne test danner grundlaget for vurderingen af egnethed som dressurhest.
Vurdering:
• Skridt
• Trav
• Galop
• Selvgående og balance
• Smidighed
• Bæring
IBOP RIDING TEST
Walk Trot Canter Selvgående/balance Smidighed overgange Rideliged
2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x
I alt: 110 point

EKSAMENSFORANSTALTNINGER FOR showtesten

Generelle oplysninger:
Bestemmelserne for KNHS er et integreret element i dette sæt af regler.

Betingelser:

Dimension af ring: mindst 25 x 50 meter (indendørs eller udendørs)
Opsætning af ring: bogstaver AFBMCHEK

Udstyr

Obligatorisk stævneudstyr er forventeligt. Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt
Vogn:
Som beskrevet i KNHS-reglerne med undtagelse af en 4-hjulet vogn (show vogn)
skal bruges under IBOP-undersøgelsen.
Show køretesten
Alle elementer i undersøgelsen skal administreres på én gang.
Testen består af to dele: en grundlæggende test og en showtest.

Vurdering af showtesten:

• Skridt
• trav (brug af forben, brug af bagben, svævningssmoment)
• selvgående & balance
• front
• smidighed
• overgange
• bæring
IBOP-VIS KØRETEST
Skridt
1x
Trav Anvendelse af forben Brug af bag ben Øjeblik af suspension
2x 2x 1x
selvgående &balance
2x
Front
1x
egnethed
1x
Bæring
1x


Få nyhedsbrev

Køb & salg

  • DFF henviser blot til friserformidling.

    DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.