Generalforsamling 26 Februar 2022

2022

Dagsorden

 • B) Valg af dirigent

 • C) Valg af 2 stemme optællere

 • D) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

 • E) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 • F) Indkommende forslag

 • G) Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • H) Valg af revisor

 • I) Valg af suppleanter

På valg er :

 • Anders  (Formand) genopstiller ikke

 • Anne (Kasserer) modtager genvalg

 • Line Grundtvig Sørensen (Afventer)

 • Line Gautesen (Modtager Genvalg)

Tilmelding :

Adresse

Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.