Generalforsamling 5 Juni 2021

2021

Dagsorden

 • A) Valg af dirigent

 • C) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

 • D) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 • E) Indkommende forslag

 • F) Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • G) Valg af revisor

 • H) Valg af suppleanter

På valg er :

 • Peter (Formand) genopstiller ikke

 • Karl (Bestyrelsesmedlem 2) genopstiller ikke

 • Solveig (Næstformand)

Tilmelding :

Adresse

Få nyhedsbrev

Køb & salg

 • DFF henviser blot til friserformidling.

  DFF har ingen ansvar for Køb/Salg af friesere


NB - DFF har ikke noget ansvar i forbindelse med køb og salg af friesere og administrerer ikke frieserformidling.dk

© 2020 All rights reserved by DFF . Powered by webso.me.